Biology Education

Department of Biology | Lund University

Page 1 / 1

February 3, 2020 | Lotta Persmark

Sju naturvårdsinriktade exjobb, Länsstyrelsen Skåne

1. Betesskador av dovhjort på ek Bakgrund Söderåsens nationalpark i norra Skåne är ett av norra Europas största skyddade ädellövskogar, och är en oerhört …
  • Biology
0 Comments
February 15, 2019 | Lotta Persmark

Here we post suggestions for Projects (Master’s projects, shorter research projects, and Bachelor’s projects) coming from the researches at our department, but also from …
0 Comments